Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 20.10.2023. godine

1.Prethodno stanje
12.663.971,69 RSD
2.Zaduženje
77.582,93 RSD
3.Odobrenje
182.720,00 RSD
4.Novo stanje
12.769.108,76 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 20.10.2023. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 20.10.2023. godine

1.Plate
62.049,35 RSD
2.Materijalni i ostali troškovi
14.100,00 RSD
3.Ostala plaćanja
1.433,58 RSD
Ukupno:
77.582,93 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 20.10.2023. godine