Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 20.11.2018. godine

1.Prethodno stanje
5.963.115,42 RSD
2.Zaduženje
283.458,00 RSD
3.Odobrenje
8.875.501,93 RSD
4.Novo stanje
14.555.159,35 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 20.11.2018. godine

Ukupno:
RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 20.11.2018. godine

1.Lekovi, santitetski materijal
3.776.832,27 RSD
2.Ostali indirektni troškovi
4.504.095,44 RSD
3.Ostala plaćanja
554.652,02 RSD
Ukupno:
8.835.579,73 RSD