Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 20.11.2019. godine

1.Prethodno stanje
6.125.038,47 RSD
2.Zaduženje
709.655,28 RSD
3.Odobrenje
4.400.224,14 RSD
4.Novo stanje
9.815.607,33 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 20.11.2019. godine

1.
2.833.333,33 RSD
Ukupno:
2.833.333,33 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 20.11.2019. godine

1.Lekovi
396.409,26 RSD
2.Materijalni i ostali troškovi - Medicinski fakultet NS - 150.000,00, Medicinski fakultet BG - 85.000,00
235.000,00 RSD
3.Ostala plaćanja - sredstva grada
78.246,02 RSD
Ukupno:
709.655,28 RSD