Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 20.11.2020. godine

1.Prethodno stanje
14.528.128,49 RSD
2.Zaduženje
31.079.274,41 RSD
3.Odobrenje
22.939.315,90 RSD
4.Novo stanje
6.388.169,98 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 20.11.2020. godine

1.Solidarna pomoć
17.928.568,56 RSD
2.Sanitetski i medicinski materijal
1.340.346,40 RSD
Ukupno:
19.268.914,96 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 20.11.2020. godine

1.Solidarna pomoć
17.916.663,80 RSD
2.Lekovi
1.709.022,59 RSD
3.Sanitetski i medicinski materijal
1.578.366,40 RSD
4.Materijalni i ostali troškovi
7.916.931,59 RSD
5.Lekovi van ugovora
1.632.266,35 RSD
6.Ostali direktni i indirektni troškovi u stomatologiji
314.118,92 RSD
7.Ostala plaćanja
11.904,76 RSD
Ukupno:
31.079.274,41 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 20.11.2020. godine