Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 20.11.2023. godine

1.Prethodno stanje
13.202.081,72 RSD
2.Zaduženje
796.264,39 RSD
3.Odobrenje
163.100,00 RSD
4.Novo stanje
12.868.917,33 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 20.11.2023. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 20.11.2023. godine

1.Materijalni i ostali troškovi
43.192,80 RSD
2.Ostali direktni i indirektni troškovi u stomatologiji
453.071,59 RSD
Ukupno:
496.264,39 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 20.11.2023. godine