Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 20.12.2016. godine

1.Prethodno stanje
9.437.011,71 RSD
2.Zaduženje
0,00 RSD
3.Odobrenje
4.340.133,44 RSD
4.Novo stanje
13.777.145,15 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 20.12.2016. godine

Ukupno:
RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 20.12.2016. godine

1.Lekovi, sanitetski materijal
3.343.138,64 RSD
2.Ostali indirektni troškovi
3.947.895,00 RSD
Ukupno:
13.777.145,15 RSD