Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 20.12.2018. godine

1.Prethodno stanje
8.018.356,77 RSD
2.Zaduženje
3.754.598,23 RSD
3.Odobrenje
26.069.394,00 RSD
4.Novo stanje
30.333.152,54 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 20.12.2018. godine

Ukupno:
RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 20.12.2018. godine

1.Lekovi, santitetski materijal
2.729.261,24 RSD
2.Ostali indirektni troškovi
142.223,10 RSD
3.Ostala plaćanja
25.474.339,97 RSD
Ukupno:
28.345.824,31 RSD