Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 20.12.2021. godine

1.Prethodno stanje
7.372.974,95 RSD
2.Zaduženje
4.889.900,28 RSD
3.Odobrenje
3.315.455,77 RSD
4.Novo stanje
5.798.530,44 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 20.12.2021. godine

1.Sanitetski i medicinski materijal
1.562.231,32 RSD
2.Energenti
1.545.264,45 RSD
Ukupno:
3.107.495,77 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 20.12.2021. godine

1.Energenti
1.545.264,45 RSD
2.Materijalni i ostali troškovi
2.679.800,78 RSD
3.Ostali direktni i indirektni troškovi u stomatologiji
615.091,04 RSD
4.Ostala plaćanja
49.744,01 RSD
Ukupno:
4.889.900,28 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 20.12.2021. godine