Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 20.12.2022. godine

1.Prethodno stanje
11.169.078,08 RSD
2.Zaduženje
4.409.856,94 RSD
3.Odobrenje
28.843.796,53 RSD
4.Novo stanje
35.603.017,67 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 20.12.2022. godine

1.Materijalni i ostali troškovi
2.915.708,33 RSD
2.Ostali direktni i indirektni troškovi u stomatologiji
619.375,00 RSD
Ukupno:
3.535.083,33 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 20.12.2022. godine

1.Materijalni i ostali troškovi
3.095.891,00 RSD
2.Ostali direktni i indirektni troškovi u stomatologiji
667.271,96 RSD
3.Ostala plaćanja
646.693,98 RSD
Ukupno:
4.409.856,94 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 20.12.2022. godine