Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 20.12.2023. godine

1.Prethodno stanje
17.633.936,88 RSD
2.Zaduženje
2.223.673,85 RSD
3.Odobrenje
769.961,58 RSD
4.Novo stanje
16.180.224,61 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 20.12.2023. godine

1.Otpremnine, jubilarne nagrade
386.837,58 RSD
Ukupno:
386.837,58 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 20.12.2023. godine

1.Ostala plaćanja - Sredstva Grada Novog Sada i MF - Naknade za usluge koje vrši UT Bg
2.223.673,85 RSD
Ukupno:
2.223.673,85 RSD