Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 23.01.2017. godine

1.Prethodno stanje
10.339.620,94 RSD
2.Zaduženje
2.496.118,43 RSD
3.Odobrenje
7.471.894,38 RSD
4.Novo stanje
15.315.396,89 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 23.01.2017. godine

Ukupno:
RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 23.01.2017. godine

1.Lekovi, santitetski materijal
3.835.055.59 RSD
2.Ostali indirektni troškovi
2.251.853,32 RSD
Ukupno:
6.086.908,91 RSD