Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 21.01.2021. godine

1.Prethodno stanje
8.910.325,42 RSD
2.Zaduženje
41.721,35 RSD
3.Odobrenje
97.621,00 RSD
4.Novo stanje
8.966.225,07 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 21.01.2021. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 21.01.2021. godine

1.Ostala plaćanja - Naknada UT
41.721,35 RSD
Ukupno:
41.721,35 RSD