Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 21.01.2022. godine

1.Prethodno stanje
5.571.308,75 RSD
2.Zaduženje
5.182.006,32 RSD
3.Odobrenje
5.228.602,68 RSD
4.Novo stanje
5.617.905,11 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 21.01.2022. godine

1.Sanitetski i medicinski materijal
70.600,00 RSD
Ukupno:
70.600,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 21.01.2022. godine

1.Lekovi
1.550.088,21 RSD
2.Sanitetski i medicinski materijal
2.401.377,09 RSD
3.Lekovi van ugovora
1.152.971,38 RSD
4.Ostala plaćanja
77.569,64 RSD
Ukupno:
5.182.006,32 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 21.01.2022. godine