Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 21.02.2017. godine

1.Prethodno stanje
8.762.819,83 RSD
2.Zaduženje
35.247,82 RSD
3.Odobrenje
9.574.622,95 RSD
4.Novo stanje
18.302.194,96 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 21.02.2017. godine

Ukupno:
RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 21.02.2017. godine

1.Lekovi, santitetski materijal
4.326.126,25 RSD
2.Ostali indirektni troškovi
4.869.662,56 RSD
Ukupno:
9.195.788,81 RSD