Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 21.02.2020. godine

1.Prethodno stanje
7.061.325,85 RSD
2.Zaduženje
531.044,68 RSD
3.Odobrenje
262.593,00 RSD
4.Novo stanje
6.792.874,17 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 21.02.2020. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 21.02.2020. godine

1.Materijalni i ostali troškovi
487.595,00 RSD
2.Ostala plaćanja
43.449,68 RSD
Ukupno:
531.044,68 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 21.02.2020. godine