Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 21.02.2019. godine

1.Prethodno stanje
5.337.380,09 RSD
2.Zaduženje
363.466,58 RSD
3.Odobrenje
245.731,00 RSD
4.Novo stanje
5.219.644,51 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 21.02.2019. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 21.02.2019. godine

1.Lekovi
21.384,00 RSD
2.Materijalni i ostali troškovi
342.082,58 RSD
Ukupno:
363.466,58 RSD