Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 21.02.2023. godine

1.Prethodno stanje
6.123.638,20 RSD
2.Zaduženje
3.576.335,97 RSD
3.Odobrenje
2.434.068,00 RSD
4.Novo stanje
4.981.370,23 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 21.02.2023. godine

1.Sanitetski i medicinski materijal
2.272.863,00 RSD
Ukupno:
2.272.863,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 21.02.2023. godine

1.Plate
598.137,72 RSD
2.Sanitetski i medicinski materijal
2.272.863,00 RSD
3.Materijalni i ostali troškovi
653.076,71 RSD
4.Ostala plaćanja
52.258,54 RSD
Ukupno:
3.576.335,97 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 21.02.2023. godine