Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 21.02.2024. godine

1.Prethodno stanje
4.824.626,21 RSD
2.Zaduženje
9.216,30 RSD
3.Odobrenje
207.375,00 RSD
4.Novo stanje
5.022.784,91 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 21.02.2024. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 21.02.2024. godine

1.Ostala plaćanja - MF - Naknade za usluge koje vrši UT Bg
9.216,30 RSD
Ukupno:
9.216,30 RSD