Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 21.03.2017. godine

1.Prethodno stanje
9.105.581,77 RSD
2.Zaduženje
2.072.681,00 RSD
3.Odobrenje
4.358.091,68 RSD
4.Novo stanje
11.390.992,45 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 21.03.2017. godine

Ukupno:
RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 21.03.2017. godine

1.Lekovi, santitetski materijal
1.168.615,47 RSD
2.Ostali indirektni troškovi
3.110.217,90 RSD
Ukupno:
4.278.833,37 RSD