Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 21.03.2018. godine

1.Prethodno stanje
2.2002.663,95 RSD
2.Zaduženje
0,00 RSD
3.Odobrenje
4.234.404,62 RSD
4.Novo stanje
6.437.068,55 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 21.03.2018. godine

Ukupno:
RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 21.03.2018. godine

1.Lekovi, santitetski materijal
736.442,87 RSD
2.Ostala plaćanja
1.994.937,57 RSD
Ukupno:
2.731.380,44 RSD