Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 21.03.2023. godine

1.Prethodno stanje
5.786.233,79 RSD
2.Zaduženje
510.215,67 RSD
3.Odobrenje
482.646,77 RSD
4.Novo stanje
5.758.664,89 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 21.03.2023. godine

1.Otpremnine, jubilarne nagrade
274.374,77 RSD
Ukupno:
274.374,77 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 21.03.2023. godine

1.Plate
68.625,43 RSD
2.Materijalni i ostali troškovi
396.480,00 RSD
3.Ostala plaćanja
45.110,24 RSD
Ukupno:
510.215,67 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 21.03.2023. godine