Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 21.03.2024. godine

1.Prethodno stanje
5.157.971,84 RSD
2.Zaduženje
202.856,40 RSD
3.Odobrenje
1.014.852,20 RSD
4.Novo stanje
5.969.967,64 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 21.03.2024. godine

1.Otpremnine, jubilarne nagrade
667.142,20 RSD
Ukupno:
667.142,20 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 21.03.2024. godine

1.Ostala plaćanja
202.856,40 RSD
Ukupno:
202.856,40 RSD