Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 21.04.2020. godine

1.Prethodno stanje
4.874.771,20 RSD
2.Zaduženje
22.771,51 RSD
3.Odobrenje
6.442,00 RSD
4.Novo stanje
4.858.441,69 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 21.04.2020. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 21.04.2020. godine

1.Ostala plaćanja
22.771,51 RSD
Ukupno:
22.771,51 RSD