Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 21.04.2021. godine

1.Prethodno stanje
10.409.298,83 RSD
2.Zaduženje
1.001.722,90 RSD
3.Odobrenje
94.588,00 RSD
4.Novo stanje
9.502.163,93 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 21.04.2021. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 21.04.2021. godine

1.Plate
596.229,12 RSD
2.Otpremnine, jubilarne nagrade
3.371,50 RSD
3.Sanitetski i medicinski materijal
132.605,50 RSD
4.Energenti
269.516,78 RSD
Ukupno:
1.001.722,90 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 21.04.2021. godine