Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 21.04.2022. godine

1.Prethodno stanje
6.031.736,39 RSD
2.Zaduženje
111.899,09 RSD
3.Odobrenje
136.600,00 RSD
4.Novo stanje
6.056.437,30 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 21.04.2022. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 21.04.2022. godine

1.Materijalni i ostali troškovi
57.792,00 RSD
2.Ostala plaćanja - Eltel Trgovina Novi Sad
54.107,09 RSD
Ukupno:
111.899,09 RSD