Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 21.04.2023. godine

1.Prethodno stanje
5.321.900,83 RSD
2.Zaduženje
338.391,76 RSD
3.Odobrenje
156.636,00 RSD
4.Novo stanje
5.140.145,07 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 21.04.2023. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 21.04.2023. godine

1.Materijalni i ostali troškovi
326.999,99 RSD
2.Ostala plaćanja
11.391,77 RSD
Ukupno:
338.391,76 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 21.04.2023. godine