Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 21.05.2018. godine

1.Prethodno stanje
6.337.878,84 RSD
2.Zaduženje
421.394,94 RSD
3.Odobrenje
887.845,96 RSD
4.Novo stanje
6.804.329,86 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 21.05.2018. godine

Ukupno:
RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 21.05.2018. godine

1.Plate
76.627,98 RSD
2.Lekovi, santitetski materijal
578.839,90 RSD
3.Ostali indirektni troškovi
2.862.757,23 RSD
Ukupno:
3.518.636,11 RSD