Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 21.05.2020. godine

1.Prethodno stanje
4.868.957,65 RSD
2.Zaduženje
104.939,22 RSD
3.Odobrenje
1.850.930,10 RSD
4.Novo stanje
6.614.948,53 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 21.05.2020. godine

1.Materijalni i ostali troškovi
1.182.339,10 RSD
2.Ostali direktni i indirektni troškovi u stomatologiji
592.750,00 RSD
Ukupno:
1.775.089,10 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 21.05.2020. godine

1.Materijalni i ostali troškovi
75.000,00 RSD
2.Ostala plaćanja
29.939,22 RSD
Ukupno:
104.939,22 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 21.05.2020. godine