Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 21.05.2019. godine

1.Prethodno stanje
3.746.936,34 RSD
2.Zaduženje
408.942,56 RSD
3.Odobrenje
197.820,00 RSD
4.Novo stanje
3.535.813,88 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 21.05.2019. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 21.05.2019. godine

1.Materijalni i ostali troškovi
300.000,00 RSD
2.Ostala plaćanja - provizija NBS-33.625,41 I 75317,15- prinudna naplata u korist fizičkog lica
108.942,56 RSD
Ukupno:
408.942,56 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 21.05.2019. godine