Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 21.06.2017. godine

1.Prethodno stanje
5.349.184,43 RSD
2.Zaduženje
2.255.747,82 RSD
3.Odobrenje
176.500,00 RSD
4.Novo stanje
3.269.936,61 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 21.06.2017. godine

Ukupno:
RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 21.06.2017. godine

1.Ostali indirektni troškovi
41.455,37 RSD
Ukupno:
41.455,37 RSD