Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 21.06.2019. godine

1.Prethodno stanje
5.972.861,25 RSD
2.Zaduženje
59.400,64 RSD
3.Odobrenje
155.772,00 RSD
4.Novo stanje
6.069.232,61 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 21.06.2019. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 21.06.2019. godine

1.Materijalni i ostali troškovi
14.000,00 RSD
2.Ostala plaćanja - Naknada za poslove koje vrši UT
45.400,64 RSD
Ukupno:
59.400,64 RSD