Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 21.06.2021. godine

1.Prethodno stanje
5.349.041,33 RSD
2.Zaduženje
57.462,76 RSD
3.Odobrenje
95.243,00 RSD
4.Novo stanje
5.386.821,57 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 21.06.2021. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 21.06.2021. godine

1.Ostala plaćanja – Naknada UT
57.462,76 RSD
Ukupno:
57.462,76 RSD