Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 21.06.2022. godine

1.Prethodno stanje
9.676.614,68 RSD
2.Zaduženje
4.501.578,50 RSD
3.Odobrenje
165.527,00 RSD
4.Novo stanje
5.340.563,18 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 21.06.2022. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 21.06.2022. godine

1.Otpremnine, jubilarne nagrade
4.192.749,48 RSD
2.Materijalni i ostali troškovi
200.000,00 RSD
3.Ostala plaćanja
108.829,02 RSD
Ukupno:
4.501.578,50 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 21.06.2022. godine