Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 21.06.2023. godine

1.Prethodno stanje
6.087.909,87 RSD
2.Zaduženje
936.445,83 RSD
3.Odobrenje
14.125.470,00 RSD
4.Novo stanje
19.276.934,04 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 21.06.2023. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 21.06.2023. godine

1.Lekovi
8.844,00 RSD
2.Energenti
591.767,42 RSD
3.Materijalni i ostali troškovi
326.999,99 RSD
4.Ostala plaćanja
8.834,42 RSD
Ukupno:
936.445,83 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 21.06.2023. godine