Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 21.07.2017. godine

1.Prethodno stanje
1.340.602.15 RSD
2.Zaduženje
0,00 RSD
3.Odobrenje
196.351.00 RSD
4.Novo stanje
1.536.953.15 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 21.07.2017. godine

Ukupno:
RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 21.07.2017. godine

1.Ostali indirektni troškovi
67.918.59 RSD
Ukupno:
67.918.59 RSD