Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 21.07.2022. godine

1.Prethodno stanje
40.570.368,48 RSD
2.Zaduženje
34.714.017,07 RSD
3.Odobrenje
135.492,00 RSD
4.Novo stanje
5.991.843,41 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 21.07.2022. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 21.07.2022. godine

1.Ostala plaćanja - Sredstva Grada i MF Naknade za usluge koje vrši UT Bg
34.714.017,07 RSD
Ukupno:
34.714.017,07 RSD