Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 21.07.2023. godine

1.Prethodno stanje
8.897.761,34 RSD
2.Zaduženje
200.524,61 RSD
3.Odobrenje
145.739,00 RSD
4.Novo stanje
8.842.975,73 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 21.07.2023. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 21.07.2023. godine

1.Otpremnine, jubilarne nagrade
83.812,00 RSD
2.Materijalni i ostali troškovi
93,524,25 RSD
3.Ostala plaćanja
23.188,36 RSD
Ukupno:
200.524,61 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 21.07.2023. godine