Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 21.08.2017. godine

1.Prethodno stanje
1.702.429,73 RSD
2.Zaduženje
985.117,70 RSD
3.Odobrenje
4.825.465,77 RSD
4.Novo stanje
5.542.777,80 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 21.08.2017. godine

Ukupno:
RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 21.08.2017. godine

1.Lekovi, santitetski materijal
463.879,70 RSD
2.Ostali indirektni troškovi
96.040,97 RSD
3.Ostala plaćanja
4.051.832,51 RSD
Ukupno:
4.611.753,18 RSD