Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 21.08.2018. godine

1.Prethodno stanje
4.647.154,37 RSD
2.Zaduženje
895.319,31 RSD
3.Odobrenje
143.196,00 RSD
4.Novo stanje
3.895.031,06 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 21.08.2018. godine

Ukupno:
RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 21.08.2018. godine

1.Lekovi, santitetski materijal
548.790,75 RSD
2.Ostali indirektni troškovi
876.689,62 RSD
Ukupno:
1.610.034,10 RSD