Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 21.08.2020. godine

1.Prethodno stanje
4.879.515,49 RSD
2.Zaduženje
42.953,65 RSD
3.Odobrenje
59.886,00 RSD
4.Novo stanje
4.896.447,84 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 21.08.2020. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 21.08.2020. godine

1.Prevoz
2.003,33 RSD
2.Ostala plaćanja
40.950,32 RSD
Ukupno:
42.953,65 RSD