Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 21.08.2019. godine

1.Prethodno stanje
7.220.814,12 RSD
2.Zaduženje
2.050.874,74 RSD
3.Odobrenje
503.562,00 RSD
4.Novo stanje
5.673.501,38 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 21.08.2019. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 21.08.2019. godine

1.Materijalni i ostali troškovi
1.351.885,82 RSD
2.Ostali direktni i indirektni troškovi u stomatologiji
671.401,19 RSD
3.Ostala plaćanja - Naknada za usluge koje vrši UT
27.587,73 RSD
Ukupno:
2.050.874,74 RSD