Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 21.08.2023. godine

1.Prethodno stanje
9.082.098,74 RSD
2.Zaduženje
544.710,97 RSD
3.Odobrenje
146.971,85 RSD
4.Novo stanje
8.684.359,62 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 21.08.2023. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 21.08.2023. godine

1.Materijalni i ostali troškovi
479.090,97 RSD
2.Ostala plaćanja
65.620,00 RSD
Ukupno:
544.710,97 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 21.08.2023. godine