Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 21.09.2020. godine

1.Prethodno stanje
4.707.553,15 RSD
2.Zaduženje
233.922,52 RSD
3.Odobrenje
121.901,00 RSD
4.Novo stanje
4.595.531,63 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 21.09.2020. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 21.09.2020. godine

1.Materijalni i ostali troškovi
204.565,60 RSD
2.Ostala plaćanja
29.356,92 RSD
Ukupno:
233.922,52 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 21.09.2020. godine