Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 21.10.2020. godine

1.Prethodno stanje
7.316.727,64 RSD
2.Zaduženje
2.971.100,90 RSD
3.Odobrenje
186.655,88 RSD
4.Novo stanje
4.532.282,62 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 21.10.2020. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 21.10.2020. godine

1.Plate
2.785.348,15 RSD
2.Materijalni i ostali troškovi
122.263,91 RSD
3.Ostala plaćanja
63.488,84 RSD
Ukupno:
2.971.100,90 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 21.10.2020. godine