Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 21.10.2019. godine

1.Prethodno stanje
8.955.055,78 RSD
2.Zaduženje
401.882,94 RSD
3.Odobrenje
476.453,98 RSD
4.Novo stanje
9.029.576,82 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 21.10.2019. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 21.10.2019. godine

1.Lekovi
10.511,60 RSD
2.Materijalni i ostali troškovi - Agena
10.298,40 RSD
3.Lekovi van ugovora
254.667,38 RSD
4.Ostala plaćanja - sredstva Grada - 81.355,01 - Naknade za usluge koje vrši UT - 45.050,55
126.405,56 RSD
Ukupno:
401.882,94 RSD