Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 21.10.2021. godine

1.Prethodno stanje
35.718.155,53 RSD
2.Zaduženje
28.168.712,35 RSD
3.Odobrenje
167.389,00 RSD
4.Novo stanje
7.716.831,98 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 21.10.2021. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 21.10.2021. godine

1.Materijalni i ostali troškovi
691.367,63 RSD
2.Ostala plaćanja
27.477.344,72 RSD
Ukupno:
28.168.712,35 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 21.10.2021. godine