Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 21.10.2022. godine

1.Prethodno stanje
10.723.329,82 RSD
2.Zaduženje
298.904,79 RSD
3.Odobrenje
232.739,00 RSD
4.Novo stanje
10.657.164,03 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 21.10.2022. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 21.10.2022. godine

1.Materijalni i ostali troškovi
136.603,00 RSD
2.Ostala plaćanja
162.301,79 RSD
Ukupno:
298.904,79 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 21.10.2022. godine