Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 21.11.2016. godine

1.Prethodno stanje
11.050.408,31 RSD
2.Zaduženje
1.989.019,51 RSD
3.Odobrenje
4.638.809,17 RSD
4.Novo stanje
13.700.197,97 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 21.11.2016. godine

Ukupno:
RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 21.11.2016. godine

1.Lekovi i sanitetski materijal
1.127.292,42 RSD
2.Ostali indirektni troškovi
961.615,05 RSD
3.Ostala plaćanja
168.440,03 RSD
Ukupno:
2.257.347,50 RSD