Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 21.11.2019. godine

1.Prethodno stanje
9.815.607,33 RSD
2.Zaduženje
2.930.336,74 RSD
3.Odobrenje
4.946.385,05 RSD
4.Novo stanje
11.831655,64 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 21.11.2019. godine

1.Energenti
625.223,99 RSD
2.Materijalni i ostali troškovi
2.780.083,33 RSD
3.Ostali direktni i indirektni troškovi u stomatologiji
1.310.833,33 RSD
Ukupno:
4.716.140,65 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 21.11.2019. godine

1.Lekovi
23.093,40 RSD
2.Energenti
2.219.282,35 RSD
3.Materijalni i ostali troškovi
642.107,87 RSD
4.Ostala plaćanja
45.853,12 RSD
Ukupno:
2.930.336,74 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 21.11.2019. godine