Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 21.11.2022. godine

1.Prethodno stanje
13.169.887,56 RSD
2.Zaduženje
70.321,20 RSD
3.Odobrenje
214.353,00 RSD
4.Novo stanje
13.313.919,36 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 21.11.2022. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 21.11.2022. godine

1.Ostala plaćanja - MF - Naknade za usl. koje vrši UT Bg
70.321,20 RSD
Ukupno:
70.321,20 RSD